Cùm gang nối ống

Cùm Gang kẹp ống. Bao gồm các loại

– Khớp nối cứng (Rigid coupling)

– Khớp nối linh hoạt (Flexible coupling)

– Khớp nối góc (Angle Holder)

– Khớp nối giảm. (Reducing coupling)

Danh mục: .

Mô tả sản phẩm