Lõi lọc RO Nito-Japan

Màng Hydranautics RO đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành công nghiệp xử lý nước. Người sử dụng công nghiệp trên toàn thế giới đã  lựa chọn. Để đáp ứng ngay cả những nhu cầu xử lý nước khó khăn nhất với hiệu suất vượt trội, năng suất và tiết kiệm.

Mô tả sản phẩm

Các kiểu lõi lọc.

ESPA ® series of ultra-low voltage and high flux reverse osmosis membrane element

CPA series of low-voltage high desalination reverse osmosis membrane element

PROCTM series of enhanced high desalination reverse osmosis membrane element pollution

LFC ® series of low-pollution high desalination reverse osmosis membrane element

SWC ® series seawater desalination reverse osmosis membrane element

ESNA ® series of ultra-low voltage and large flux of nanofiltration membrane elements

HYDRAcap ® series of hydrophilic polyethersulfone hollow fiber ..

HYDRACoReTM series of oxidation-resistant nanofiltration membrane elements decoloration

QUALSEPTM DairyRO / NF series of concentrated dairy products ..

SanROTM / SanRO-HSTM Series Sanitary RO ..

Mục đích chính
* Khử mặn nước lợ.
* Nước tinh khiết công nghiệp, sản xuất nước cấp lò hơi
* Uống nước, cấp nước đô thị, thoát nước, xử lý nước
* Làm lạnh tuần hoàn nước, công nghiệp, xử lý nước thải đô thị
* Thực phẩm, dược phẩm và nước quá trình khác nhau, bán dẫn sản xuất nước siêu tinh khiết
* Nhiều -khử muối dung dịch nước, tách và tập trung