CUNG CẤP VẬT TƯ

Cung cấp  vật tư công nghiệp bao gồm: các loại Van, Thiết bị cơ khí, Phụ tùng công nghiệp,Hóa chất xử lý nước, Tiền chất, Vật liệu lọc…

DỊCH VỤ

Cung cấp dịch vụ bao gồm: Thiết kế, Triển khai dự án, dự trù kinh phí, duy tu và bảo dưỡng các hệ thống, dây chuyền công nghiệp.

VAN CÔNG NGHIỆP

XỬ LÝ NƯỚC & HÓA CHẤT

THIẾT BỊ CƠ KHÍ

LIÊN HỆ

Dịch vụ kỹ thuật: 0929 303 603
Dịch vụ bán hàng: 0983 270 032
Dịch vụ bảo hành: 0972 372 767

ĐỐI TÁC

NHÀ CUNG CẤP

  • logo sanking