Bôi trơn khi khoan – cắt – cưa.

Bôi trơn khi khoan – cắt – cưa.

Hiệu suất cao đặc biệt để sử dụng chung của tất cả các gia công trên kim loại, chẳng hạn như khoan, cưa, phay…

Mô tả sản phẩm

Hỗn hợp: parafin
Màu sắc: vàng
Mùi: như một dung môi
Mật độ: 0,79 gr. / Cm3 (20 ° C)
Kích thước: 500 ml
Độ nhớt: 14-19 mm2 / s (ở 40 ° C)