Van phao đồng – Bóng đồng

Van phao đồng – Bóng đồng

Đặc Điểm kỹ thuật

Van phao, nối ren

Bóng màu xanh hoặc vàng

Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 7-1-1994

Áp lực làm việc Max. 12 bar

Nhiệt độ làm việc Max. 120oC

 

Mô tả sản phẩm

Chất liệu

NO.    BỘ PHẬN        CHẤT LIỆU

1 Thân van Đồng
2 Đại ốc Đồng
3 Gioăng nối ống Cao su
4 Đệm trục Cao su
5 Goăng trục Cao su
6 Trục Đồng
7 Tay đòn 1 Đồng
8 Chốt Đồng
9 Tay đòn 2 Đồng
10 Bu lông Đồng
11 Cần Đồng
12 Bóng Đồng

 

Thông số kỹ thuật:

 

           Cỡ van

 1/2

15

 3/4

20

1

25

1.1/4

32

1.1/2

40

2

50

 ØA (mm) 10 13 13 24 24 32
 B (mm)    33     45     47      60   64,8     74
 C (mm)     24     32,5   34,5      40     45     48
 D (mm)     16    20,4    20,4     32    32   44,5
 Trọng lượng (g)  240   315   360   1.100  1.300 1.680
 Cái / hộp 10 10 6