Van một chiều lò xo

Van một chiều lò xo

Được sử dụng để bảo vệ chống lại dòng chảy ngược khi cắt nguồn điện

Mô tả sản phẩm