ROTARY VALVE THÉP KHÔNG RỈ BÍCH TRÒN

ROTARY VALVE THÉP KHÔNG RỈ BÍCH TRÒN

1.Anti-explosion design
2.SEW motor
3.SKF bearing
4.0.05mm clearance