Rotary Van Công nghiệp nặng

Rotary Van Công nghiệp nặng

1. Gia cố thêm gân tăng cứng
3. Thiết kế nhiệm vụ nặng