Chân lọc cho bồn lọc Cát – Than

Chân lọc, Dùng gắn đáy bồn lọc than, cát.

Vật liệu: PVC

Size: DN34mm

Mô tả sản phẩm

FILTER CAP;DN34;L=100MM

Chân lọc size DN34mm; L=100mm (cho bồn Cát, Than)
Xuất xứ: OEM – China