Quạt công nghiệp

Lựa chọn quạt ly tâm theo các thông số do khách hàng yêu cầu cho phép một nhà sản xuất quạt lựa chọn, thiết kế, tính chi phí và báo giá quạt cho các ứng dụng.

Mô tả sản phẩm

Lựa chọn quạt từ một loạt thiết kế cho phù hợp lưu lượng và áp suất:
– Tính toán mức độ tiếng ồn
– Thiết kế bộ giảm âm
– Thiết kế cơ khí và tính toán lưu lượng, cột áp, công suất động cơ
– Bản vẽ sản xuất chi tiết và bản vẽ lắp
– Lưu lại được dưới dạng tập tin autocad
– Tính chi phí, không gian lắp đặt, trọng lượng và thời gian làm việc